W ramach konkursów miejskich do Wisłoki Dębica trafiło ponad 200 tysięcy złotych. Kto jeszcze otrzymał pieniądze?

Rozstrzygnięto trzy kolejne konkursy z zakresu: zdrowia publicznego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz rozwoju sportu. Rozdano łącznie 910 000 złotych, a najwięcej otrzymała Wisłoka Dębica – 142 000 w ramach działalności klubu, a także 64 000 złotych w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Pieniądze trafiły także do wielu innych klubów: Ludowego Klubu Sportowego Igloopol (41 000 złotych), Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kępa” (42 000 złotych), Miejskiego Klubu Szachowego „Gryf” (4000 złotych), Uczniowskiego Klubu Sportowego „Morsy” (10 000 złotych) oraz Dziecięcej Akademii Piłkarskiej (10 000 złotych).

W ramach zadań z zakresu wspierania u upowszechniania kultury fizycznej środki trafiły do 14 organizacji: Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Gryf” (57 000 zł); Dębickiej Akademii Karate (5 000 zł); Ludowego Klubu Sportowego (52 000 zł); Klubu Sportowego Wisłoka (64 000 zł); Dębickiego Klubu Biegacza Maratończyk (4 600 zł); Dziecięcej Akademii Piłkarskiej (41 000 zł); Uczniowskiego Klubu Sportowego Łyżwiarstwo Figurowe „Mors” (33 800 zł); Klubu Hokejowego w Dębicy (40 000 zł); Uczniowskiego Klubu Hokejowego „Kępa” (29 600 zł); Międzyszkolnego Klubu Pływackiego „Bobry” (20 100 zł); Uczniowskiego Klubu Sportowego „Morsy” (15 600 zł); Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Lekkiej Atletyki „Dębica-Korzeniowski.pl” (12 500 zł); Uczniowskiego klubu Sportowego KUNG-FU „Vo Thuat Thank Quyen” Oddział Dębica (2 100 zł); Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” (2 000 zł).

Z kolei w ramach zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznano pieniądze w czterech obszarach z pięciu, które obejmował konkurs:

Obszar I – Prowadzenie działań konsultacyjnych, edukacyjnych i wspierających w środowisku abstynenckim. Zadanie realizować będzie Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom „Jutrzenka” w Dębicy (kwota dofinansowania – 35 000 zł) oraz Parafia Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jadwigi w Dębicy (35 000 zł).

Obszar II – Świadczenie usług terapeutycznych dla grup uzależnionych od alkoholu z uwzględnieniem terapii indywidualnej, grupowej obejmującej także osoby współuzależnione. Zadanie realizować będzie Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy (kwota dofinansowania – 18 000 zł).

Obszar III – Prowadzenie dla szkół podstawowych z terenu miasta Dębicy zajęć informacyjno-edukacyjnych oraz realizacja programów profilaktycznych dostępnych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Zadanie realizować będzie Parafia Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jadwigi w Dębicy (kwota dofinansowania – 20 000 zł).

Obszar IV – Realizacja programów profilaktycznych z obszaru profilaktyki uniwersalnej wśród dzieci i młodzieży w środowisku harcerskim z uwzględnieniem programów profilaktycznych dostępnych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Jedyna oferta, która wpłynęła na realizację tego zadania nie spełniała wymogów formalnych.

Obszar V – Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wykazującej zainteresowanie szkoleniem w różnych dyscyplinach sportu, połączonych z działaniami informacyjno-edukacyjnymi z zakresu profilaktyki uzależnień. Zadanie będzie realizowane przez: Klub Hokejowy w Dębicy (kwota dofinansowania – 43 500); Stowarzyszenie Dziesiątka (15 000 zł); Uczniowski Klub Sportowy Łyżwiarstwo Figurowe „Mors” w Dębicy (25 000 zł); Uczniowski Klub Sportowy Kępa (50 000 zł); Międzyszkolny Klub Sportowy w Dębicy (37 000 zł); Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” przy SP nr 9 w Dębicy (12 500 zł).

Fot. i źródło: Urząd Miejski w Dębicy

Share:
Polub nas na Facebooku

Pksiazek

administrator

Redaktor naczelny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *