Chciałabym zaktywizować lokalną społeczność, zachęcić szczególnie ludzi młodych do zaangażowania w różne inicjatywy czy podjęcie działalności w kołach, stowarzyszeniach, klubach, których w naszym powiecie nie brakuje – mówi Elżbieta Drąg, nowo wybrana przewodnicząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dębicy.

Elżbieta Drąg na co dzień angażuje się w życie swojej lokalnej społeczności, działa w Straszęcinie w: Kole Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej i Stowarzyszeniu „Razem Zdziałamy Więcej”. Pełni również funkcję gminnej radnej. W 2016 roku została Wolontariuszem Roku Gm. Żyraków.

Podczas posiedzenia PRDPP, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Dębicy, wybrano także jej zastępcę i sekretarza. Pierwszą z wymienionych funkcji objął Bartłomiej Ziaja, natomiast drugą – Krzysztof Lipczyński. Wyboru nowego składu zarządu dokonano w drodze jawnego głosowania po tym, jak swoją rezygnację ze stanowiska złożył dotychczasowy przewodniczący.

W czasie posiedzenia PRDPP padła bardzo ważna deklaracja, dotycząca poprawy efektowności pracy samej rady poprzez jej częstsze spotkania, lepszą organizację i tworzenie rocznych planów działalności.

PRDPP stanowi grono doradcze dla rady i zarządu powiatu dębickiego. Praca jej członków ma charakter społeczny i jest bezpłatna. PRDPP tworzą przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Fot. Powiat Dębicki

Share:
Polub nas na Facebooku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *